Υπηρεσίες Logistics

Υπηρεσίες Logistics

Behind cargos we see people, efforts and opportunities " Υπηρεσίες Υπήρεσίες Logistics     Η σημασία ύπαρξης ευέλικτων και αξιόπιστων εφοδιαστικών αλυσίδων αυξάνεται διαρκώς καθώς οι αγορές – στόχοι διευρύνονται γεωγραφικά, ενώ οι συνθήκες...
Υπηρεσίες Logistics

Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

Behind cargos we see people, efforts and opportunities " Υπηρεσίες Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας     Μέσα από την συνεργασία με την ARKAS Logistics, επωφελείστε από ένα δοκιμασμένο στο χρόνο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών και δίκτυο συνεργατών που διευρύνονται...
Υπηρεσίες Logistics

Ποιοτικός Έλεγχος

Behind cargos we see people, efforts and opportunities " Υπηρεσίες Ποιοτικός Έλεγχος      Η συνεπής ποιοτική διαχείριση κάθε τμήματος και λεπτομέρειας των υπηρεσιών μας αποτελεί βασικό στόχο της ARKAS Logistics. Οι πιστοποιήσεις μας, οι σταθερές...
Υπηρεσίες Logistics

Αεροπορικές μεταφορές

Behind cargos we see people, efforts and opportunities " Υπηρεσίες Αεροπορικές  Μεταφορές     Η ταχύτητα και η αξιοπιστία αποτελούν για την ARKAS Logistics την βασική επιδίωξή για την υλοποίηση ενός έργου αεροπορικών μεταφορών.  Για να διασφαλιστούν,...
Υπηρεσίες Logistics

Θαλάσσιες μεταφορές

Behind cargos we see people, efforts and opportunities " Υπηρεσίες Θαλάσσιες  Μεταφορές     H ARKAS Logistics αναλαμβάνει την θαλάσσια μεταφορά κάθε είδους φορτίου, εξασφαλίζοντας την ταχύτητα, την ασφάλεια και την βέλτιστη σχέση ποιότητας-κόστους....
Υπηρεσίες Logistics

Οδικές μεταφορές

Behind cargos we see people, efforts and opportunities " Υπηρεσίες Οδικές Μεταφορές     Η ARKAS Logistics, αξιοποιώντας το ευρύ δίκτυο της και τον ισχυρό στόλο φορτηγών αυτοκίνητων όλων των τύπων που έχει στη διάθεση της, αναδεικνύεται σε ηγετική δύναμη...