Εταιρική Ταυτότητα

Εταιρική Ταυτότητα

Πίσω από κάθε φορτίο βλέπουμε ανθρώπους, δυνατότητες και ευκαιρίες " Σχετικά με εμάς Εταιρική ταυτότητα     Όραμα Να γίνουμε το σημείο αναφοράς και η πρώτη επιλογή ως διαμεταφορική εταιρεία στη διεθνή και τοπική αγορά για πελάτες – συνεργάτες,...
Εταιρεία

Εταιρεία

Πίσω από κάθε φορτίο βλέπουμε ανθρώπους, δυνατότητες και ευκαιρίες " Σχετικά με εμάς Εταιρεία     Η ARKAS LOGISTICS S.A. μέλος της Arkas Holding, ιδρύθηκε στον Πειραιά το 2004. Με γνώμονα την τεχνογνωσία ενός πολυεθνικού οργανισμού συνδυάζουμε την...